18 август 2010

Стрипот за Мула Пиаз, наследникот на Настрадин Оџа

Мула Пиаз го опишуваат како комбинација на традиционалниот источен мудрец и шегобиец Настрадин Оџа и американскиот стрип Дилберт. Од едниот ги има наследено логиката и хуморот, а од другиот интересот за новите технологии. Добронамерниот хумор го прави интересен за читатели од целиот свет.

Зборот „мула“ кој кај нас може да се преведе како „оџа“ во случајот, како и со Настрадин кој потекнува од Турција, има пошироко значење на народен мудрец, наспроти ригидната интерпретација на свештеник.
Стрип: логика + хумор + нови технологии
Со оглед на тоа што излегува двојазично, веб-сајтот на стрипот има иновативен интерфејс кој овозможува промена на јазикот од персиски на англиски со еден клик по стрип. Со оглед на тоа што насоката на читање на овие два јазици е сосем различна, тоа бара и замена на целиот стрип, кој е преработен соодветно слика по слика.

Лоциран во современ Иран, тој се соочува со ситуации за кои понекогаш има одглас во странските медиуми - како цензура и следење на комуникациите од „морални“ причини, крадење споменици пред нос на полицијата, но и други секојдневни проблеми како поскапување на лебот. За разбирање на некои од авантурите не е лошо да се биде во тек со алтернативни извори на информации од светот, како Глобал војсис на македонски.

Пример на искористување на можностите на медиумот е можноста читателите да предложат сценарио за приказна.

Дополнување: неделно
Брзина: брзо
Функционалност: добра
Дизајн: прегледен
Навигација: нормална
Пребарувач: има
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: имаа
Гугл-ранг: 3/10
Политика за приватност: нема
Јазик: персиски (фарси) и англиски
Адреса: www.mullahpiaz.net

Нема коментари: