29 октомври 2010

Креирајте политика на приватност за вашиот веб-сајт

Во политиката за приватност на еден веб-сајт се содржат начините на кои се употребуваат, заштитуваат и зачувуваат информациите за посетителите на истиот. Денес, таа е важен дел од голем број популарни сајтови. Со помош на GeneratePrivacyPolicy можете многу лесно и брзо да ја креирате вашата политика за приватност онлајн.

Сервисот функционира во вид на анкета. Откако ќе го посетите, ќе добиете прашалник во кој треба да внесете повеќе информации за вашиот веб-сајт и за начините на кои ги користите податоците поврзани со вашите посетители. Откако ќе ги одговорите сите прашања, сервисот ќе ви генерира прикладна политика за приватност.

Ако сакате сајтот да го користите бесплатно, имате право на само една политика за приватност, затоа внимателно размислете пред да ги одговорите сите прашања.

Дополнување: нема
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: фунцкионален, модерен
Навигација: нормална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: нема
Јазик: англиски
Политика за приватност: има
Адреса: www.generateprivacypolicy.com

Нема коментари: