09 ноември 2010

Креирајте фавикон за вашиот веб-сајт

Фавиконите се мали сликички кои се појавуваат во левиот агол на лентата во која ја внесувате адресата на веб-сајтот. Основната намена на овие сликички е полесното распознавање на веб-сајтот. „Фавиген“ е едноставен, онлајн сервис со чија помош многу лесно и брзо ќе создадете фавикон за вашиот веб-сајт.

За да го користите фавиген не е потребно да се регистрирате. Вашата задача е да прикачите готова фотографија на сајтот и сервисот сам ќе креира фавикон за вас. Покрај готов фавикон, ќе добиете и код за истиот, како и кратко објаснување за тоа како да го поставите на вашиот веб-сајт.

Дополнување: од корисниците
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: модерен, едноставен
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: 0/10
Политика за приватност: нема
Јазик: англиски
Адреса: favigen.com

Нема коментари: