21 февруари 2011

Содржини за подобрување на образовниот процес

Бидејќи училиштето претставува важен дел од нашиот живот, потребата тоа да се направи подобро место за учење е особено важна. Токму тоа и се обидува да го постигне веб-сајтот „Е-педагог“. Се работи за сајт на кој ќе најдете корисни информации кои можат да помогнат во унапредување на образовниот процес.
Веб-сајт со содржини за унапредување на образовниот процес
Бидејќи во образовниот процес не се вклучени само вработените во образовните институции, туку и родителите и самите ученици, веб-сајтот се обидува да претстави содржини за секоја од овие категории.

Содржините се објавуваат во вид на стручни размислувања, истражувања или добри практики од страна на луѓе (наставници, педагози, родители) кои сметаат дека со споделување на нивното лично искуство и знаење би придонеле во подобрување на образовниот процес. Така, во содржините наменети за наставниците, ќе можете да најдете добри практики, како на пример: добар час по ликовно образование, пример за час со примена на ИКТ во одделенска настава во комбинирана паралелка, насоки за планирање и подготовка на наставата, работа со ученици со потешкотии во учењето и слично. Во делот за родители може да најдете интересни  информации и идеи, како на пример, активности со кои децата во предучилишниот период лесно би се подготвиле за читање.  Сите текстови на „Е-педагог“, освен кратките објаснувања за нив, се дадени во PDF формат. Истите можете да ги преземете, но не и да ги менувате или користите како свои.

Доколку сакате и вие да придонесете со вашето искуство, тоа може да го направите со испраќање на вашиот стручен текст на електронската адреса на креаторката на сајтот.
„Е-педагог“ бил вклучен во 50-те најдобри едукативни сајтови на eLearning Awards 2010 организиран од страна на European Schoolnet (www.europeanschoolnet.org).

Дополнување: од корисниците
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: едноставен
Навигација: нормална
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: 0/10
Политика за приватност: нема
Јазик: македонски
Адреса: www.e-pedagog.com

Нема коментари: