25 април 2005

Марија Клаудија Кортес – боја во движење

[нелекториран]

Веб-сајтов претставува „интерактивно искуство на комуникација и симболизам со употреба на бои“. Сајтов е корисен и за луѓето што се занимаваат со дизајн, а и за сите други граѓани - конзументи на нивната работа, чие зголемено разбирање бездруго би влијаело на подигање на квалитетот на оваа гранка кај нас.

Презентацијата е поделена во три дела – запознавање со „ѕвездите“, филмчиња и лабораторија.

Ѕвездите се боите (црвена, портокалова, жолта, зелена, сина и виолетова), а секоја од нив е претставена како личност, со информации за тоа дали е примарна или секундарна (крвна група), што претставува во светот на современиот дизајн, односно нејзините позитивни и негативни особини, како и што симболизира во разни култури низ светот.

Преку цртаните филмчиња „на дело“ се прикажани особините на секоја од боите, а во лабораторијата посетителите можат да експериментираат со бои, предефинирани елементи и цртање на лице место, како и да решаваат квизови во врска со употребата на боите. Особено е интересен делот „калеидоскоп“, каде што се добиваат анимирани прикази на комбинации на основните бои и геометриски форми.

Причината за користењето на непрепорачливата техника на отворање ново прозорче за секоја јазична верзија е обезбедување контрола врз димензиите на приказот.

Авторката го направила сајтов како дел од магистерската работа по ликовна уметност, односно компјутерски графички дизајн, на американскиот факултет Рочестерски институт за технологија во 2003 година.

Дополнување: еднократно
Брзина: споро
Функционалност: добра
Код: флеш
Дизајн: флешерски
Навигација: прилагодлива
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
Гугл-ранг: 6/10
Јазици: англиски и шпански
Адреса: mariaclaudiacortes.com

Нема коментари: