14 ноември 2005

Блогот на Горан Андреев

[лекториран]

Блогот на Горан Андреев е за Велес, мобилна технологија, музика, хумор, хајтек, Интернет, софтвер, хардвер, спорт и, всушност, ги обединува темите што тој претходно ги обработуваше на посебни блогови поставени на различни платформи (блог за Велес, Мобил блог итн.).

Префрлањето на новата платформа Ворд прес кон крајот на септември значеше дека ќе мора да го гради својот ранг на Гугл од нула, но е оправдано со зголемените можности што таа ги нуди, како категории, интерни статистики, можности за приспособување и слично.

И адресата на блогот исто така содржи елемент на новина во себе. Имено, Горан Андреев ја користи единствената можност што, според правилникот на МАРНет, им овозможува на физички лица да регистрираат свој поддомен во Република Македонија. Ваквите поддомени мора да завршуваат на name.mk. За сите други видови легални поддомени (com.mk, gov.mk, org.mk, net.mk, inf.mk, edu.mk) сопственик мора да биде правно лице, и тоа често од строго определена област.

Познат како еден од најактивните македонски блогери, Андреев го разбива стереотипот за тоа како жителите на престолнината се понапред во однос на оние што живеат во другите делови на земјава кога се работи за интересот и за користењето на новите информатичко-комуникациски технологии. Во поглед на блогерството, покрај Велес, од каде што дејствуваат и Јован Петров (рецензија) и Љупче Пепиќ, лидерска улога игра и Битола.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: ПХП
Дизајн: блогерски
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: има
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: 0/10
Јазик: македонски
Адреса: blog.goranandreev.name.mk

Нема коментари: