22 февруари 2007

Проект на ЕУ за употребливост

[лекториран]

Употребливост (анг. usability) е термин со кој се определува леснотијата со која луѓето може да користат одредена алатка или друг објект за да постигнат определена цел. Употребливоста може да се однесува и на методите за мерење на употребливоста и изучувањето на принципите што лежат во основата на перцепираната ефикасност или елеганција на објектот. Во информатиката, употребливоста обично се однесува на елеганцијата и јасноста на дизајнирањето на интеракцијата со компјутерска програма или веб-сајт.

Проектот „Јузабилити нет“ е финансиран од ЕУ за да се обезбедат ресурси и вмрежување на тема употребливост. Наменет е за оние што ја применуваат употребливоста, раководниот кадар, проектите на ЕУ и професионални организации на кои им се овозможува простор за комуникација на темата.

Една од неговите главни цели е да обезбеди поддршка за проектите на ЕУ од областа на информатичко општество да станат што е можно повеќе насочени кон потребите на корисниците, како и да се обезбеди контрола на квалитетот преку информациски ресурси и консултантски сервиси. На сајтот е достапен документот со насоки насловен „Први чекори кон дизајн центриран на корисниците“, кој нуди основа за вклучување на овие принципи во сите фази на развој на еден проект: анализа и побарувања, дизајн и правење прототип, тестирање, спроведување и раководење.


Дополнување: неопределиво
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: ХТМЛ, ЈС
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 6/10
Јазик: англиски
Адреса: www.usabilitynet.org

Нема коментари: