09 март 2007

Музикавери - нова генерација на интернет-радио

[лекториран]

Бесплатното веб-радио „Музикавери“ го препорачува авторката на блогот „Макондо“. Тоа овозможува откривање на нова музика врз основа на вашето расположение, со можност за разгледување на различни стилови, жанрови и епохи.

Песните се поврзани меѓу себе со логика слична на онаа која со која функционираат напредните системи за фидови и филтрирање како Пајпс, со што се овозможува непречен протек на песни по вкус на корисникот, откако таа или тој ќе ги дефинира параметрите на музиката што сака да ја слуша во даден момент. Сето тоа е спакувано во исклучително убав визуелен интерфејс и функционира перфектно.

Сајтот е поврзан со разни интернет-продавници и овозможува корисниците и да ги купат песните, ако тоа го сакаат.

Единствена маана на било кој систем за веб-радио е што му треба широкопојасен интернет и во македонски услови, каде што корисниците се ограничени со квота, цело време ја троши квотата. Тоа е особено незгодно во фирми во кои повеќе вработени истовремено си слушаат радио „на слушалки“, па после се чудат како АДСЛ-от им го забавиле или им наплатуваат дополнително.


Дополнување: неопределиво
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: Флеш
Дизајн: флешерски
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 5/10
Јазик: англиски и француски
Адреса: www.musicovery.com

Нема коментари: