26 септември 2007

Библиотеката на латински текстови

„Библиотеката на латински текстови“ овозможува пристап до дела напишани на некогашниот официјален административен јазик на ниво на обединета Европа, вклучително и на Македонија.

Библиотеката содржи низа класични текстови од познати автори од антиката до средниот век, од познатите оратори на Републиката, историчарите и поетите на Римското царство, до светите отци кои го обликувале христијанството. Овој материјал може да им биде од полза на луѓето заинтересирани за класичните студии, но и на другите јазичари.

Текстовите се скенирани од извори во јавна сопственост или прибрани по интернет, често од сајтови кои во меѓувреме се затворени. Со тоа, овие дела на некој начин двојно се спасени од заборавот, но се презентирани без превод и коментари, за разлика од сличните сајтови со високо академско ниво. Авторот отворено ја признава таа ситуација во делот „За овие текстови“ и дури и препорачува посета на некои од нив, како што се Персеус и Форум романум.

Сајтот е изведен во чист ХТМЛ код со дизајн базиран употреба на основни табели без декоративни графички елементи. Ова придонесува кон создавање на впечаток на негубење време и фокусирање на читањето, а овозможува и поголема брзина на вчитување и видливост пред машините за пребарување. Веројатно од таа причина и се покажува меѓу првите кога се пребарува на Гугл со клучни зборови поврзани со латинското културно наследство.

Дополнување: баталено
Брзина: брзо
Функционалност: добра
Код: ХТМЛ
Дизајн: текстуален
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 6/10
Јазик: латински
Адреса: www.thelatinlibrary.com
Датум на пишување: 21.09.2005.

Нема коментари: