04 август 2007

Виртуелен музеј на отворачи за тапи

Виртуелниот музеј на отворачи за тапи нуди преглед на историјата и разнообразноста на оваа важна алатка.

Содржините поврзани со отворачите за тапи се навистина богати и овозможуваат интересно минување на времето додека се разгледуваат. Од отворачи што припаѓале на познати личности, како Ал Капоне, до модели на отворачи во форма на најразлични други предмети како мечеви, пиштоли, склуптурчиња во вид на птици и други ликови. Особено важен дел за историјата на културата се уметнички и други ликовни дела во кои се појавуваат отворачите од слики и постери, преку разгледници, до дизајни на креветски чаршафи.

Интерактивноста со посетителите се обезбедува и преку давање одговори на нивните прашања поврзани со отворачи на тапи, кои се објавуваат јавно, понуда за откуп на нивните антиквитети, како и преку адресарот на дилери и колекционери од оваа област.

ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: седмично
Брзина: брзо
Функционалност: добра
Код: ХТМЛ
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 5/10
Јазик: англиски
Адреса: www.bullworks.net
Датум на пишување: 04.08.2007.

Нема коментари: