21 јули 2007

Официјалниот веб-сајт на Вилијам Гибсон (жител на Канада)

Вилијам Гибсон (1948) е писател на научна фантастика роден во САД кој се смета за татко на субжанрот сајберпанк (киперпанк), делумно затоа што тој го има измислено терминот „сајберпростор“ (киберпростор) во 1982 година, а делумно заради огромното влијание на неговиот роман „Науромансер“ од 1984 година. Од шеесеттите години Гибсон живее во Ванкувер, Канада.

Во овој роман, Гибсон за прв пат го има употребено терминот „матрица“ за визуелизиран интернет, чиј подем го има предвидено, како и многу од неговите супкултурни аспекти, како хакерскиот идентитет. Меѓу другото, го има предвидено и тековниот тренд на споделување видео-материјали преку интернет, наспроти тоа што самиот не е многу посветен компјутерџија.

„Неуромансер“ е напишан на механичка машина за пишување, а Гибсон купил компјутер дури години потоа. Тој има изјавено дека: „Никогаш не сум бил заинтересиран за самите компјутери. Не ги набљудувам нив, туку набљудувам како се однесуваат луѓето со нив.“
Особено важен дел од веб-сајтот е редовно ажурираниот блог чија активност укажува дека Гибсон ја има надминато својата парадоксална технофобија – сè до доцните деведесетти, тој не користеше е-пошта, туку комуницираше исклучително преку факс.

ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: АСП
Дизајн: комбиниран
Навигација: стандардна
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: 5/10
Јазик: англиски
Адреса: www.williamgibsonbooks.com
Датум на пишување: 21.07.2007.

Нема коментари: