29 јули 2005

Вентилејт

„Вентилејт“ е канадски веб-магазин којшто се занимава со теми поврзани со графичкиот дизајн којшто е омилена лектира и за извесни локални врвни дизајнери. Нови изданија на магазинот излегуваат на по неколку месеци, односно околу три пати годишно. Од друга страна, сајтот ја одржува свежината и актуленоста со вестите и линковите кои во вид на блог се вртат на насловната страница.

Секој број од магазинот донесува интервјуа и приказ на дел од портфолијата на по десетина млади уметници. При тоа и квалитетот на текстот и на фотографиите е на завидно ниво, што малку влијае на брзината, но она што се добива го оправдува чекањето.

Од аспект на употребливост, маана на сајтот е што блогот е поместен во рамка, но од друга страна, се работи за рамка од типот и-фрејм, која се вградува во самата страница, а не ја дели на делови, па овој елемент има мало влијание на податноста за машини за пребарување на останатите, поважни делови од сајтот.

Полезни елементи кои влијаат на зголемување на влијанието на сајтот се можноста посетителите да се запишат во мејлинг-листа и отворената покана преку електронска пошта да предложат нови вести.

Дополнување: често
Брзина: средна
Функционалност: добра
Код: комбиниран
Дизајн: комбиниран
Навигација: стандардна
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 6/10
Јазик: англиски
Адреса: www.ventilate.ca
Датум ан пишување: 29.07.2005.

Нема коментари: