21 август 2007

Бугарска асоцијација за алтернативен туризам

Sпоред Бугарската асоцијација за алтернативен туризам, тој се состои од лично и автентично доживување на локалната околина, луѓето и заедниците. Опфаќа туризам во природа (еко, планинарење, јавање, сплаварење, возење велосипеди, спелеологија) и културен туризам (рурален, културно наследство, етнички елементи, гастрономија, музика и занаети).

Веб-сајтот ги претставува структурата и активностите на организацијата, истовремено презентирајќи ги убавините на нејзината земја со цел да се поттикне приливот на туристи.
Иако содржините се богати, тие не се пренатрупани, оти една од целите е пренасочување на гостите кон сајтовите на членовите, ако се работи за потенцијални туристи, или да им се презентираат можностите за деловна соработка на инвеститорите и други потенцијални соработници.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: повремено
Брзина: брзо
Функционалност: добра
Код: ПХП
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 4/10
Јазик: англиски и бугарски
Адреса: baatbg.org
Датум на пишување: 21.08.2007.

Нема коментари: