21 август 2007

Правата на аеро-патниците во ЕУ

Целта на порталот за аеротранспорт на Европската комисија е известување на патниците кои го користат овој вид сообраќај за нивните права.

Известувањето се врши преку поставување документи за симнување, меѓу кои официјални известувања на Комисијата, летоци, постери, директиви и закони, како и мултимедијални содржини поврзани со темата.

Иако структурата на сајтот е само на англиски и француски, документите поставени на него се поголем дел од скоро триесетте официјални јазици на ЕУ. При тоа најчесто користен формат е ПДФ, за кој не е применета добрата пракса до секој линк да се назначи и големината на датотеката.

Причината за објавување на порталов е ставот дека иако либерализацијата на пазарот донела поширок избор и пониски цени, не смее да се занемарат мерките со кои се штитат индивидуалните интереси на патниците и се обезбедува нивната целосна полза од заедничкиот пазар.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: повремено
Брзина: брзо
Функционалност: средна
Код: ХТМЛ
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 6/10
Јазик: англиски и француски
Адреса: apr.europa.eu
Датум на пишување: 21.08.2007.

Нема коментари: