22 септември 2007

Македонска асоцијација за информатичко општество

МЕСА е национална асоцијација на локални фондации за развој на информатичката технологија, основана е во 2005 година, за да обезбедува услуги за општините, граѓаните и за локалните бизниси. МЕСА е формирана со помош на УНДП, со цел да обезбеди за своите членови организација на акумулираното знаење, вмрежување, застапување на интересите на нејзините членови пред властите и пред јавноста.

Една од најзначајните карактеристики на МЕСА е нејзината географска поставеност, регионално обезбедувајќи покриеност на целата територија на земјава. На овој начин, МЕСА е мрежна организација со многу активно присуство и на локално ниво, што е од особена важност за постоечкиот процес на децентрализација во земјата.

Една од последните значајни активности на МЕСА е учеството во проектот за поддршка на иницијативи за е-владеење засновани на слободен софтвер на локално ниво, при што нејзини членки имаат спроведено обуки и помош во миграција на Линукс и Опен офис во низа општини.

Освен јавниот дел, веб-сајтот на асоцијацијата содржи и дел наменет за интерна комуникација на нејзините членови, заштитен со лозинка.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: ретко
Брзина: брзо
Функционалност: добра
Код: АСП
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 2/10
Јазик: македонски и англиски
Адреса: www.mesa.org.mk
Датум на пишување: 21.08.2007.

Нема коментари: