06 октомври 2007

Панорамио

Панорамио е веб-сајт за споделување фотографии кој се издвојува по тоа што за секоја од нив е забележана и локацијата на која е снимена. Ваквите фотографии потоа се поврзуваат со апликациите за географски мапи на Гугл.

Панорамио е дел од новиот свет на хиперлокални апликации, кои го комбинираат хипертекстот – јазикот на вебот – со информации за локациската положба, пред сè во форма на точни географски координати. Овој вид на претставување на информациите ќе зазема многу важно место во блиска иднина, особено поради напредокот во употребата на мобилни бежични уреди за поврзување на интернет.

Хиперлокалноста има огромна важност за промоцијата на Македонија, особено во туристички цели, но и за пошироко претставување на нејзината култура, цивилизација, па и секојдневен живот. Колку повеќе луѓе ги качуваат своите фотографии на него, толку повеќе луѓе од странство ќе имаат можност да дознаат за нив.

Сите качени фотографии поминуваат низ процес на модерирање и ако не задоволуваат соодветни критериуми не се појавуваат јавно.

Дополнување: постојано
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: комбиниран
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: 6/10
Јазик: англиски
Адреса: www.panoramio.com
Датум на пишување: 08.09.2007.

Нема коментари: