01 ноември 2007

Ерменска енциклопедија на интернет

Енциклопедијата на интернет за Ерменија „Арменпедиа“ го користи „моторот“ од википедија, при што содржините не ги креираат читателите, туку избрани автори и уредници. На овој начин губат на кванититет, но добиваат на квалитет според нивните критериуми.

Енциклопедијата е продолжение на претходен информативен сајт за земјата, кој со промената на форматот добива на ефективност, оти поголем дел од редовните корисници на интернет се веќе навикнати да ја користат Википедија.

Содржините се најразновидни и овозможуваат добар вовед за сите кои сакаат брзо и лесно да се запознаат со оваа далечна и „на Западот“ не многу позната земја. Како пример е особено полезен за промотори на други помали култури кои немаат многу пристап до светската сцена.


Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: медиавики
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 6/10
Јазик: англиски
Адреса: www.armeniapedia.org
Датум на пишување: 01.11.2007.

Нема коментари: