30 јануари 2008

Блогот на „Мејк лав“

„Мејк лав“ овозможува „водење љубов“ во поширока смисла, како што е нагласено и во песната на „Леб и сол“, „Скопје“ - она со
...млади моми љубов водат,
душа вадат очи бодат...
Значи, не се однесува само на еуфемизам за сексуалниот чин, туку на сите аспекти на односот, особено запознавањето. Покрај функцијата за социјално вмрежување преку профили, овој веб-сајт нуди и можност неговите регистрирани членови да се искажуваат преку заеднички блог.

Содржините се најразновидни, најчесто забавни, а дел од нив прераснуваат и во дискусии со коментари. Ова е интересен пример на комбинирање на две актуелни области од развојот на интернет и како таков е веројатно прв во Македонија.

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: ПХП
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: 0/10
Јазик: македонски
Адреса: blog.makelove.com.mk
Напишано: 29.01.2008.

Нема коментари: