19 март 2008

Сајт кој ги поврзува луѓето со хендикеп

Дисабум е сајт основан од страна на д-р Глен Хаус кој специјализира во областа на физикалната медицина и рехабилитацијата, а инаку и самиот се соочува со квадриплегија што претставува состојба на инвалидитет на сите екстремитети, иако не секогаш подразбира нивна целосна парализа и дисфункционалност (од Wikipedia).

Сајтот има за цел континуирано да нуди информации за здравјето и животот на луѓето кои живеат со различни функционални ограничувања. За таа цел можат да придонесуваат самите тие, како и специјалисти во разни области кои сакаат да помагаат.

Покрај информативна компонента, сајтот нуди и повеќе начини за поврзување на инвалидизираните луѓе од целиот свет. Зачленувајќи се на овој сајт, посетителите можат да објавуваат свои фотографии, да се занимаваат со блогирање, како и да се поврзуваат со други членови преку активните форуми, групи и чет соби. На тој начин, Дисабум претставува многу повеќе од информативно ориентиран веб сајт кој им е наменет на луѓето со посебни потреби во животот. Тој претставува заедница отворена за сите кои сметаат дека овде можат да си го најдат своето место и да се чувствуваат убаво поради тоа.

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: комбиниран
Навигација: нормална
Пребарувач: има
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 5/10
Јазик: англиски
Адреса: www.disaboom.com

Нема коментари: