24 март 2008

Фондација за експериментална уметност

Фондацијата за експериментална уметност (ЕАФ) од Аделаида, Австралија работи на проширување на претставување на нови дела и ширење на новите идеи за современа уметност и култура.

Преку галериски простор, книжарница и ателјеа за уметници, ЕАФ развива и презентира иновативен уметнички програм од висок калибар, и игра централна улога во развојот на експерименталната уметничка пракса во Австралија и во светот.

Фондацијата ја води Мелентие Пандиловски, уметнички директор и куратор кој изврши огромно влијание во оваа област во Македонија преку водење на Центарот за современи уметности во Скопје до март 2003 година.

Веб-сајтот е целосно во функција на дејноста на фондацијата и преку него може да се дознаат навремени информации во врска со галеријата, издавачката дејност, како и сите други активности.

Дополнување: повремено
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 4/10
Јазик: англиски
Адреса: www.eaf.asn.au

Нема коментари: