31 март 2008

Ризница за дизајнерите

Со оглед на природата на нивната работа, дизајнерите се во постојана потрага по инспирација и ресурси. Инспирација може да се најде насекаде: од контактите со луѓето, од непосредната близина, од случките и природата, но и од вебот кој од неа нуди неограничени количини. И покрај личната креативност на која дизајнерите најмногу се потпираат во својата работа, недостатокот од ресурси понекогаш може навистина да претставува проблем.

За среќа, постојат голем број веб-сајтови кои луѓето можат да ги користат за неограничена или ограничена употреба, а еден од нив е Дизајнпекс. Овој сајт нуди колекции од слики кои можат да се користат како при изработка на комерцијални, така и при изработка на некомерцијални веб-проекти. Галеријата е сега за сега скромна, но се освежува со нови пакети секој месец. Секој пакет се состои од 15-на слики со иста тематика кој е придружен со описни информации за неговата содржина.

Дополнување: месечно
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: комбиниран
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 6/10
Јазик: англиски
Адреса: www.designpacks.com

Нема коментари: