07 мај 2008

Конференцијата ГЛокал 2.0

Глокализација по дефиниција е комбинирање на глобализација и локализација. Терминот се однесува на лица, групи, организации или заедници кои сакаат и се способни да „мислат глобално и да делуваат локално“, надминувајќи ги ограничувањата на сопствената средина.

Сајтот посветен на конференцијата ГЛокал 2.0 која ќе се одржи на Универзитетот Њујорк Скопје во Сарај од 8 до 10 мај 2008, ги нуди основните информации. Со оглед на тоа што се работи за настан отворен за јавноста, многу е поволно што на разни начини се дадени податоци за како да се стигне дотаму.

Деталната агенда која може да се симне од сајтот ветува интересни предавања, како можност за дискусија за сите заинтересирани за развојот на културата поврзана со комуникација преку интернет.

Дополнување: повремено
Брзина: брзо
Функционалност: добра
Дизајн: блогерски
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: 4/10
Јазик: англиски
Адреса: glocalconference.wordpress.com

Нема коментари: