15 мај 2008

Копач на интересни статии

Како се развиваат содржините кои се достапни на веб, така се поголема станува потребата од нивно филтрирање, собирање и групирање со цел да им бидат сервирани на посетителите на начин и форма која е згодна за брзо и сеопфатно информирање.

Кртот“ не е прв и единствен веб-сајт од ваков тип. Во Македонија веќе има вакви сајтови кои на секој посетител му овозможуваат читање на селектирани содржини во вид на кратки информации, додека целосните содржини се поставени на некои други веб-локации до кои овие пренасочуваат преку линкови. Статиите ги поставуваат посетителите кои ќе го регистрираат своето членство на сајтот, додека нивната популарност се зголемува со зголемувањето на гласовите за секоја од нив поединечно. За да еден посетител го даде својот позитивен глас за одредена статија нема потреба да се регистрира, додека за да коментира и поставува статии, претходно е потребно да помине низ кратката процедура за регистрација.

Ваквите сајтови се одлична можност за дополнителна промоција на содржините кои се објавуваат на македонскиот веб воопшто, бидејќи нудат селектирани содржини, групирани според областа на која и припаѓаат, при што квалитетот на истите го одредуваат самите посетители.

Дополнување: постојано
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: веб 2.0
Навигација: минимална
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: има
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: нема
Политика за приватност: нема
Јазик: македонски
Адреса: www.krt.com.mk

Нема коментари: