14 мај 2008

Авантурите на Дино

Авантурите на Дино е веб-сајт наменет за најмалите деца на предучилишна и училишна возраст. Отворен е за посетителите, што значи дека пристап до неговите содржини може да има секој. Содржините на овој скорашен производ се од едукативен и забавен карактер и се наменети за користење како дополнителна алатка во образовноиот процес. Тие се поделени на неколку дела. Првиот дел го сочинуваат содржини преку кои децата можат да се запознаат со околината во која што живеат: со животниот и морскиот свет, со елементарните правила и учесниците во сообраќајот, со основните елементи на домаќинството и семејството, со промената на природните времиња, дневните и сончеви циклуси.

Вториот дел им овозможува на децата, на забавен и интерактивен начин да ги учат бројките и буквите, додека последниот дел е креативен во кој децата можат се занимаваат со боење и музика.

На сајтот има посебен дел наменет за родителите кој објаснува што всушност претставува овој веб-сајт, какви игри со него се опфатени и методите кои се применуваат за да се постигне саканиот резултат. Овој веб-сајт им овозможува на децата учење низ процес на игра и притоа развивање на нивните моторички, компјутерски и интелектуални способности.

Дополнување: еднократно
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: детски
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Полиика за приватност: нема
Гугл-ранг: 0/10
Јазик: македонски
Адреса: www.dino.com.mk
www.dinosadventures.com

1 коментар:

Анонимен рече...

Благодариме за Вашиот приказ на Дино.
(Од развојниот тим на Зона)