19 мај 2008

Сексуалното здравје на жената

Секоја девојка и секоја жена мора постојано да води сметка за своето сексуално здравје. За да може жената во било кој период од својот живот да донесува исправни одлуки, неопходно е таа, пред се, да биде информирана. Во Македонија иницијативата за современа информирана и сексуално сигурна жена ја започна истражувачката, фармацевтска и биотехнолошка компанија Шеринг. Од иницијативата се роди www.femalelife.com.mk, а главната цел на овој веб портал е безбедност од несакана бременост.

„Фимејллајф“ е македонски сајт на кој секоја жена може да добие вакви информации кои се во согласност со периодот од животот во кој таа се наоѓа. И покрај тоа што тоа се најважните информации кои треба да допрат до жената, сепак она што најмногу го привлекува вниманието е интерактивниот дел. Тука се наоѓа тежинската карта со помош на која можете да дознаете дали вашата тежина е нормална, премала или прекумерна. Понатаму, следува историјатот на контролата за раѓање, додека за бремените жени, најкорисна и најинтересна ќе биде третата интерактивна содржина. Тоа е всушност онлајн калкулатор кој на жените кои се наоѓаат во фаза на бременост, им овозможува да си го пресметаат веројатниот термин на породување. Посетете ги и често поставуваните прашања групирани според периодот од животот на жената, каде многу е веројатно дека ќе добиете корисен одговор.

Дополнување: повремено
Брзина: средно
Функционалност: одлична
Дизајн: концизен
Навигација: средна
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 0/10
Јазик: македонски
Политика за приватност: нема
Адреса: www.femalelife.com.mk

Нема коментари: