25 јули 2008

Дигитален архив на македонскиот јазик

Дигиталниот архив на македонскиот јазик на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика на МАНУ е наменет за промоција на ретки книги и материјали поврзани со македонскиот јазик во дигитална форма.

Досега на веб-сајтот на дигиталниот архив на македонскиот јазик се објавени 13 дела, но со текот на времето тој ќе се надополнува со нови ракописи, материјали и ретки книги. „Со овој дигитален архив, можноста за продорот на македонскиот јазик, литература и култура во светот ќе биде зголемена, а материјалите ќе станат подостапни. Научниците, лингвистите, проучувачите на културата, историјата и традицијата на Македонија и на македонскиот јазик отсега ќе имаат пристап до ресурсите кои би им помогнале и би ги поттикнале тие проучувања, а со тоа би придонеле за поширока афирмација на македонскиот јазик во светски рамки.“

Дигиталниот архив на македонскиот јазик е бесплатен за користење, пребарување и преземање на материјалите. Објавен е под Криејтив комонс лиценцата наведи извор која сугерира наведување на изворот на преземените дела во случај на нивно објавување на други веб-локации, со што се овозможува и референцирање на податоците од самите дела кое е неопходно при научна комуникација.

Дополнување: во почетна фаза
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: текстуален
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: има
РСС/Атом: нема
Политика за приватност: нема
Гугл-ранг: нема
Јазик: македонски и англиски
Адреса: damj.manu.edu.mk

Нема коментари: