25 септември 2008

Интерактивни панорами

Рапр е веб-сајт кој овозможува преобразување на статичните панорамски слики во интерактивни панорами. За да направите интерактивна панорама, мора да изберете некоја панорамска слика која е веќе поставена на сервисот за слики Фликр. Доколку имате ваша панорамска слика на која сакате да и додадете движење и интерактивност, најпрво поставете ја на Фликр во некоја од групите, додека пак доколку само сакате да разгледувате, не треба да правите ништо друго, освен да си избирате панорами.

Откако ќе изберете една панорама, можете да уживате во нејзиното автоматско придвижување, или пак вие да ги избирате саканите правци на движење, продлабочувања на сликата или оддалечувања од неа. Многу значајно е што вака генерираните интерактивни панорами можете да ги вградувате насекаде: на вашите лични страници, профили или веб-сајтови.

Дополнување: ретко
Брзина: средна
Функционалност: одлична
Дизајн: веб 2.0
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 4/10
Јазик: англиски
Адреса: www.wrapr.org

Нема коментари: