13 ноември 2008

Примање факсови и говорни пораки надвор од канцеларијата

Факсот, иако застарен поради начинот на кој ја овозможува размената на документи, сепак се уште активно се користи, барем во канцелариите. Иако имејлот како сервис ги надминува сите негови недостатоци, размената на документи во материјална форма, го прави незаменлив во однос на останатите можности за комуникација и размена на информации и документи.

Една комбинација од можностите на факсот и оние на имејлот претставува сервисот К7 кој овозможува примање на факсови и говорни пораки преку интернет и нивно прегледување, односно преслушување, директно од вашиот компјутер. Пораките, независно дали во вид на факс или говорни се препраќаат на вашата имејл адреса, иако постои можност да им пристапите и директно преку веб-сајтот на сервисот во рок од 7 дена по нивното добивање. Потоа пораките се бришат. Исто така, на вашата бесплатна корисничка сметка можете да чувате вкупно 20 пораки, после што најстарите се бришат со добивање на нови.

Овој сервис е достапен насекаде во светот бидејќи пристапот до него е овозможен од било кој компјутер поврзан на интернет. Сепак, доколку испраќачот на пораките е надвор од САД, услугата ќе му биде наплатена по интернационална тарифа. Од овој аспект, за наши услови сервисот е непрактичен, но за оние кои живеат во споменатите држави, може да биде фино решение за примање факсови и говорна пошта во секое време и без потреба од користење на дополнителна опрема за таа цел.

Дополнување: нема
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: текстуален
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 5/10
Јазик: англиски
Политика за приватност: нема
Адреса: www.k7.net

Нема коментари: