28 јануари 2009

По повод денот на приватноста...

28 јануари е интернационален ден на приватноста кој го обележуваат многу земји во Европа веќе трета година по ред. На овој ден се случуваат разни настани низ Европа, како средби и образвони програми. Денот е истовремено наменет за подигнување на свеста меѓу луѓето за ризиците кои постојат на интернет, како и оние поврзани со нелегално користење и неправедно процесирање на нивните лични податоци. Овој ден, денес се обележува и кај нас.

Информации за вакви и слични теми и случувања ќе најдете на thepublicvoice.org, веб-сајт кој постои од 1996 година и е основан од страна на Центарот за приватност на електронските информации (EPIC). Неговата цел е промовирање на јавно учество во процесот на донесување одлуки кои се однесуваат на иднината на интернетот. Тука спаѓаат прашања од приватноста и слободата на изразување, па се до заштитата на корисниците и интернет владеење. Преку интернационални конференции, извештаи и фондови за патувања, проектот Јавен глас (Public Voice) се обидува да го зголеми присуството на НВОи на средбите низ светот. Во соработка со Организацијата за економска соработка и развој (OECD), Унеско и други интернационални организации, прокетот ги доближува лидерите на цивилното општество, лице во лице со владините претставници, со цел заедничко и конструктивно ангажирање за решавање на прашања и проблеми во врска со моменталните политики.

Проектот е овозможен и со поддршка од Фондацијата Форд и Институтот отворено општество.

Дополнување: редовно
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: едноставен,
компактен и модерен
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 6/10
Јазик: англиски
Политика за приватност: нема
Адреса: thepublicvoice.org

Нема коментари: