06 април 2009

Правете сопствени онлајн истражувања

Заради сериозни истражувачки потреби или чисто за да добиете претстава за мислењето на поголема група онлајн корисници за одредена тема, убаво е да го знаете Surveymonkey. Тоа е веб-сајт кој е наменет за добивање резултати врз основа на пополнување прашалници од страна на одредени или случајни онлајн корисници.

Секој регистриран корисник, може да се служи со готовите тематски прашалници, како и да креира свој. Сервисот нуди многу можности. Креаторот избира каков тип на прашања ќе користи, при што на пример може да бара задолжителни одговори. Потоа, можат да се прават разни дизајнерски прилагодувања, да се постави сопствено лого, да се избере методот на собирање на одговорите, да се следи анализата преку графикони, како и да се преземат сите груби податоци во вид на ексел документ или резултатите од нив како пдф, згоден за печатење. Некои од овие опции, следуваат со сметките на корисниците кои се претплатени на сервисот, но и бесплатната варијанта е сосема доволна. Разликата е во ограничениот број на прашања кои можат да бидат дел од едно истражување, 10 наспроти неограничено, како и во бројот на корисници кои можат да одговорат. Овие разлики, како и некои дополнителни опции, ја чинат разликата помеѓу бесплатните сметки и оние за кои се плаќа по скоро 20 долари месечно или најмоќните кои овозможуваат изработка на истражувања без никакви ограничувања, а кои чинат 200 долари годишно.

Самиот веб-сајт е многу прегледен и без разлика на тоа дали сте заинтересирани за еден или друг тип на сметка, пред да почнете со првото истражување, разгледајте ги можностите кои ви стојат на располагање, или уште подобро, погледнете ги неколкуте видео туторијали кои јасно и прецизно го објаснуваат секој дел од постапката.

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: прегледен
Навигација: минимална
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 8/10
Политика за приватност: има
Јазик: англиски
Адреса: www.surveymonkey.com

Нема коментари: