24 април 2009

Debagiraj.com - информатички портал за секого

„Бидете дел од информатичка Македонија“ е слоганот на уште еден македонски ИТ ориентиран портал, кој неодамна зафати дел од вебот под доменот debagiraj.com. Она што го разликува овој портал од останатите е самиот концепт и начинот на кој се презентирани содржините. Почетната страница изобилува со разни кратки содржини кои претставуваат врски до целосни вести, рецензии и лекции.

Сите овие категории на содржини се групирани во поткатегории, а пристапувајќи до целосната верзија на содржините, може да се види нивниот автор и датумот на објавување, што е секако позитивна карактеристика.

Сајтот има и видео секција, како и форум каде членовите можат да коментираат на разни теми од областа.

Забележливо е дека се работи за релативно нов веб-производ кој се уште се пробива помеѓу веќе докажаните. Во иднина, од ваков сајт би можело да се очекува поголема исполнетост со разновидни содржини, збогатување на видот на содржини и ритамот на нивното објавување, а би било позитивно и доколку се изнајде решение за пресечените наслови на почетната страница, со оглед на тоа што ова е нешто што директно го гради општиот впечаток на посетителите за сајтот.

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: солидна
Дизајн: класичен
Навигација: средна
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 2/10
Политика за приватност: има
Јазик: македонски
Адреса: www.debagiraj.com

Нема коментари: