10 ноември 2009

Онлајн повик за проекти во Централна и Источна Европа

mysociety.org е веб-сајт кој ја претставува непрофитната и добротворна организација mySociety која управува со најдобрите веб-сајтови за демократија и транспарентност во Велика Британија. cee.mysociety.org е негов потсајт кој е креиран специјално за земјите од Централна и Источна Европа. Во моментов, активен е јавен повик за предлог-проекти од земјите во овој регион кои можат да аплицираат со пополнување на кратка апликација директно на веб-сајтот. Предлог-проектите треба да се однесуваат на веб-сајтови кои ќе помогнат за зголемување на демократичноста и транспарентноста во владините институции, секако согласно на потребите и ситуацијата во секоја од земјите.

На веб-сајтот можете да ги погледнете веќе поднесените апликации, меѓу кои има и неколку од Македонија. Она што е важно е дека mySociety, во соработка со Институт Отворено општество, се отворени финансиски да ги поддржат не само организациите, туку и индивидуалците кои немаат претходно искуство во секторот на транспарентноста и одговорноста. Критериумите за аплицирање се следниве:
  1. Проектите треба да генерираат некаква значајна транспарентност и одговорност или демократски напредок од некој друг вид
  2. Проектите мора да ги искористат уникатните полезности кои ги носи интернетот, како што се надградувањето, двонасочната комуникација, едноставноста за анализа на податоците и др.
Апликациите треба да се поднесат на англиски јазик, но реализацијата на проектите секако ќе биде на локалните јазици во земјите каде проектите ќе бидат одобрени.

Повикот е објавен на 13ти октомври, а во наредните месеци, во 4 месечни интервали, почнувајќи од 15ти овој месец, тие ќе се свикуваат за да ги разгледаат проектите за кои е дотогаш аплицирано. Интересно е што во процесот на одлучување, улога ќе имаат и коментарите на поднесените предлози онлајн.

Со оглед на тоа дека повикот е јавен и отворен за сите, би било добро доколку придонесете во ширење на информациите за него.

Дополнување: повремено, а сега често од страна на корисниците
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: едноставен
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: 0/10
Политика за приватност: нема
Јазик: англиски
Адреса: cee.mysociety.org

Нема коментари: