16 ноември 2009

Сите македонски сајтови на едно место

Кликни ме“ е македонски сајт кој ги вклучува сите останати македонски веб-локации на едно место. Всушност, тоа е тенденцијата, засега има голем број на пријавени сајтови, но не се евидентирани сите. Ако ви треба македонски сајт од одредена област или пак сакате да направите споредба на различни сајтови од ист тип, на пример сајтови на универзитети, „кликни ме“ значително ќе ви ја олесни работата.

Покрај за пристап до македонски веб-сајтови кои од која било причина може да ви бидат потребни, на „кликни ме“ можете да си го пријавите вашиот сајт или кој било сајт кој не можете да го најдете во листата. При пријавувањето треба да обезбедите и слика (screenshot) од изгледот на почетната страница, како и да го опишете. Ова ќе им помогне на посетителите да се информираат малку подобро за сајтот, пред да изберат да го кликнат линкот кој ќе ги одведе до истиот.

Веб-сајтот „кликни ме“ реализира една одлична идеја и претставува остварување на нешто што навистина недостасуваше. Сепак, со оглед на неговата намена, ужасно му недостасува пребарувач и поголема функционалност. Исто така, несоодветно изгледа примената на латинските букви за опишување на категориите, посебно бидејќи истите претставуваат колекции на македонски сајтови.

Дополнување: повремено
Брзина: брзо
Функционалност: солидна
Дизајн: едноставен
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 0/10
Политика за приватност: нема
Јазик: македонски
Адреса: kliknime.com.mk

Нема коментари: