12 март 2010

За сите студенти...

Веб-сајтот „Факс“ претставува збиралиште за сите студенти од земјава, без разлика дали студираат на некој од државните или приватните универзитети. Токму тука сите ќ можат да отвораат и да водат дискусии на теми кои се од нивни интерес, да се информираат за случувањата околу нив или пак да им дадат оценки на своите професори за работата која тие ја вршат.

За користење на сајтот потребно е да се регистрирате преку стандардна постапка, отворајќи свој кориснички профил и оставајќи неколку податоци за себе. Откако ќе се регистрирате, ќе имате можност да го пронајдете професорот за кој сакате да дадете оценка или пак, доколку го нема во листата, ќе можете сами да го додадете со внесување на неколку податоци поврзани со него. Оценувањето на професорот се врши според неколку основи, помеѓу кои се: објективност, јасност, карактер и знаење. Исто така, ќе бидете во можност да додадете универзитет, во кој ќе можат да членуваат студентите од истиот.

Форумот на сајтот овозможува влегување во дискусии заради желбата за споделување, како и за добивање на повратни информации од останатите колеги ширум земјата, а темите можат да бидат разнообразни. На сајтот се отворени и студентски огласи во кој студентите можат бесплатно да додадат оглас, вметнувајќи го во категоријата соодветна или на услугата или на доброто кое се нуди.

Од сајтот исто така можете да дознаете повеќе за студентските домови во Македонија и за условите кои тие ги нудат.

Дополнување: од корисниците
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: интересен
Навигација: средна
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 2/10
Политика за приватност: има
Јазик: македонски
Адреса: www.faks.com mk

Нема коментари: