30 април 2010

Центар за правилен развој и едукација на децата

Медиа Арт Центар“ е веб-сајт на истоимената школа, која преку одлично замислена воншколска програма стреми кон едуцирање и развој на капацитетите на децата на возраст од 4 до 12 години.

Веб-сајтот е со интересен и едноставен дизајн и моментално на него можат да се најдат информативни содржини поврзани со програмата и работата на центарот. Работилниците кои се дел од програмата се од секаков вид и имаат за цел да му овозможат стекнување здрави и корисни навики на секое дете, кои ќе му помогнат во секојдневните школски активности и задачи. Креативно пишување и читање, компјутери, англиски јазик, македонски јазик, домашни задачи и развивање на т.н. животни вештини се само дел од активностите кои децата секојдневно ќе ги извршуваат и совладуваат со помош на стручно обучените лица. Исто така, меѓу активностите не е изоставено одржувањето редовна физичка активност на децата преку вежби за пилатес и аеробик. Центарот организира и подготовка за полагање државна матура по англиски и македонски јазик и книжевност, како и курсеви и индивидуални часови по деловен англиски јазик, ФЦЕ, ЦАЕ, ТОЕФЛ и ИЕЛТС.

На сајтот директно може да се аплицира за членство во центарот преку пополнување на формуларот во кој родителот треба да остави неколку основни податоци за себе и за своето дете.

Дополнување: редовно
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: интересен и едноставен
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: 0/10 (нов сајт)
Политика за приватност: нема
Јазик: македонски
Адреса: www.mediaart.mk

Нема коментари: