14 септември 2010

Виртуелна табла за споделување презентации и идеи

Снефл“ е веб-базирана табла на која може да цртате со слободна рака, да креирате презентации или да пишувате математички равенки или колаборативни задачи со вашите колеги или професори. Готовиот проект изработен со помош на оваа табла може да го споделите во вид на презентација.

Откако ќе го посетите сајтот, креирајте си нова табла и почнете со пишување. По потреба, поставете слика од вашиот компјутер на таблата или ако се работи за колаборативен проект, поканете ги вашите колеги да придонесат. Во текот на работата, може да си го прегледате проектот со опцијата Реплаѕ, која е особено корисна доколку решавате математички задачи. На овој начин целата постапка на решавање ќе биде прикажана чекор по чекор. Откако ќе завршите со проектот, ископирајте го кодот на таблата и поставете го на вашиот веб-сајт или блог.

Сите табли се бесплатни и се задржуваат на сајтот во времетраење од 24 часа. Доколку сакате вашата табла да биде подолго достапна онлајн, тоа може да го овозможите со купување на таканаречени „Снефл кредити“. 100 кредити ќе ве чинат $15.

Дополнување: од корисниците
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: едноставен, прегледен
Навигација: нормална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 4/10
Јазик: англиски
Политика за приватност: нема
Адреса: www.sneffel.com

Нема коментари: