13 јануари 2011

Огласуваме, огласуваат, бараме оглас...

Огласуваме“ е веб-сајт на кој, како што кажува и самото име, може да објавувате и пребарувате огласи од секаков тип, во повеќе категории.
Веб сајт за објавување и пребарување на огласи
Пребарувањето на огласите е навистина организирано. Тие се категоризирани во неколку генерални групи, како: недвижен имот, возила, електронска опрема и други.  Главните категории се понатаму поделени во неколку поткатегории, на кои ако кликнете, ви се отвора прозорец во кој може да ја дефинирате целта на огласот (пр. купувам, продавам, менувам) или пак регионот од каде сакате да најдете одреден оглас. Во секој случај, може да ги пребарувате и сите огласи без никаква спецификација.

Доколку пак сакате да објавите ваш оглас, тоа може да го направите многу лесно. Прво изберете категорија во која сакате да се објави огласот, а потоа пополнете го едноставниот формулар. Во овој дел ќе најдете и препораки за поефикасно огласување.

Сајтот е навистина практичен, функционален и со лесна навигација.

Дополнување: од корисниците
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: прегледен
Навигација: нормална
Пребарувач: има 
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: 4/10
Политика за приватност: има
Јазик: македонски
Адреса: oglasuva.me

Нема коментари: