17 јануари 2011

Сите .мк домени

На адресата perfectflow.org/domeni е достапен сервис на македонски јазик каде може да ги најдете сите досега регистрирани македонски домени.
Сајт со сите регистрирани македонски домени
Се работи за многу едноставен сајт на кој може да ги пребарувате македонските домени во три категории: најнови регистрирани .мк домени, популарни .мк домени  и пребарување на домени по буква.

Во првата категорија се објавуваат по 20 најнови домени. За истите можете да гласате и да придонесете, еден ден, да се најдат во категоријата популарни. Сè што треба да направите е да се позиционирате на нив, со што ќе ви се појави знак - црвено срце. Со кликнување на истото го давате вашиот глас за доменот. Во категоријата популарни се прикажани домените со најголем број на гласови. Како и за претходните, и за овие може да се гласа. Последната категорија овозможува пребарување по буква. Под самата буква стои и бројот на домени кои започнуваат со неа.  Дополнително, може да пребарувате и со внесување на клучен збор.

Така, овој сервис може да ви стане почетна точка за наоѓање и насочување кон одреден .мк домен.

Дополнување: редовно
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: прегледен
Навигација: нормална
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: -0/10
Политика за приватност: нема
Јазик: македонски
Адреса: perfectflow.org/domeni

Нема коментари: