20 јануари 2011

Електронско учење за деца

Доколку сакате вашите деца продуктивно да го користат времето поминато на интернет, тогаш веб-сајтот „E-learning for kids“ е вистинското место за тоа. Сајтот нуди содржини кои ќе им помогнат на децата да совладаат одредени области, како на пример: математика, компјутерски вештини, здравје и сл.
Сајт со електронски курсеви за деца
Најголемиот дел од содржините се претставени во вид на интерактивни и анимирани игри кои се прилагодени за различни возрасти на деца. До самиот курс/игра е поставена возраста за која таа содржина е соодветна. Моментално се нудат курсеви од осум области. Па така, децата преку игра ќе можат да научат да бројат и да користат матемаички операции, да ги научат функциите на мозокот и работата на крвниот систем или пак да совладаат основни граматички правила по англиски јазик.

Помошта од родителите ќе биде потребна за објаснување на целите на курсот/играта, бидејќи содржините не се достапни на македонски јазик. Но, бидејќи игрите се едноставни и прилагодени за возраста, јазикот не секогаш ќе е пресуден.

Содржините на веб-сајтот се бесплатни и не е потребна регистрација за да се користат.

Дополнување: од авторот
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: прегледен
Навигација: нормална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 6/10
Политика за приватност: има
Јазик: англиски, холандски, француски,
шпански, португалски
Адреса: www.e-learningforkids.org

Нема коментари: