27 април 2011

Лоцирајте корисни интернет-алатки брзо и едноставно

На веб-сајтот „Ајтулс“ можете да најдете различни интернет алатки кои често се  користат во секојдневното работење, како на пример: веб-пребарувачи, речници, конвертор на парични единици и сл. Со цел да го намали потребното време за наоѓање на секоја од овие алатки поединечно и на тој начин да ни го олесни работењето, овој сајт ги нуди сите нив на едно место.
Веб-сајт со корисни интернет алатки
Алатките се поделени во неколку поголеми категории: „Информации“, „Јазик“, „Медиуми“, „Интернет“ и „Пари“. Секоја од овие категории содржи соодветни поткатегории, кои пак ги содржат конкретните алатки. Така на пример, ако од категоријата „Јазик“ ја изберете подкатегоријата „Речник“, сервисот ќе ве пренасочи кон страница на која се наоѓаат сите веб-речници кои ги предлага овој сервис: Гугл речник, Урбан речник, Вики речник итн. На оваа страница се прикажува првата алатка од листата и истата можете веднаш да ја користите. Останатите се набројани под неа.

За секоја алатка, откако ќе ја изберете, веднаш под името е претставен и краток опис.

На почетната страница, под главните категории, можете да ги видите најновите и најпопуларни алатки на веб-сајтот.

Ве оставаме да го пребарате сајтот и да си ги лоцирате алатките кои сметате дека ќе ви користат. Интернетот нуди голем број алатки за олеснување на работењето за кои не сме ни свесни.

Дополнување: нема
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: прегледен
Навигација: нормална
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 8/10
Политика за приватност: има
Јазик: англиски
Адреса: itools.com

Нема коментари: