23 мај 2011

Информации за фармерите

Земјоделството претставува многу важна гранка која придонесува за развојот на македонската економија. Кога на земјоделците би им биле достапни повеќе информации и совети во врска со оваа гранка, тоа уште повеќе би помогнало во нејзиниот развој. Веб-сајтот на Федерацијата на фармерите на Република Македонија (ФФРМ) токму тоа и го прави: нуди совети, информации и документи со кои можат да им ја олеснат работата на фармерите.
Веб-сајт со корисни информации за фармерите
Се работи за Федерација, односно здружение на граѓани чија цел е да ги заштитува економските, социјалните и културните интереси на фармерите. На нивниот веб-сајт редовно, во категоријата „Вести“, објавуваат најави за настани, соопштенија и други информации од оваа област. Во категоријата „Совети“ нудат совети од неколку области на земјоделството: градинарство, лозарство, овоштарство итн. Обично се работи за совети за проблеми со кои фармерите се соочуваат секојдневно во нивната работа, како на пример: справување со штетни организми, нови методи и технологии кои се употребуваат во сточарството, механизација и слично.

Категоријата „Документи“  може да биде особено корисна за фармерите. Тука ФФРМ нуди документи кои можат да помогнат во работата на фармерите: различни брошури, закони кои ги засегаат фармерите, информации за ИПАРД програмата и сл.

Преку календарот на саеми, пак, фармерите  може да се информираат за датумите на одржување на саемите за земјоделци во Македонија, но и во светот.

Сите содржини на сајтот се бесплатни и не е потребна регистрација за истите да се користат.

Дополнување: редовно
Брзина: брзо
Функционалност: добра
Дизајн: добар
Навигација: нормална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: нема
Политика за приватност: нема
Јазик: македонски
Адреса: www.ffrm.org.mk

Нема коментари: