03 јуни 2011

Дознајте со која партија најмногу се согласувате

За првпат во историјата на македонската демократија, преку веб-апликацијата „Гласомер.мк“ граѓаните имаат можност директно да ги споредат политичките понуди на партиите што учествуваат во избори со своите ставови и мислења.
Веб-сајт со кој може да дознаете со која политичка партија најмногу се согласувате
Гласомер функционира на тој начин што граѓаните одговараат на 54 прашања во долгата верзија, односно 31 прашање во кратката верзија, поделени во 8 области, со цел да го проверат нивото на согласување на своите ставови со ставовите на политичките партии во Македонија. На овој начин граѓаните имаат можност да дознаат и многу повеќе за декларираните ставови на политичките партии по низа прашања поврзани со јавните политики во клучните општествени области.

Сите политички партии во Македонија добиле покана да одговорат на едноставен прашалник и на тој начин да ги известат граѓаните за своите ставови, мислења и намери. Најголем дел од клучните политички субјекти ја искористиле оваа можност за транспарентен контакт со електоратот и нивните одговори се внесени во системот.

Со објавување на Гласомерот, Фондацијата „Метаморфозис“ од Скопје во соработка со граѓанските здруженија „Зашто не“ од Сараево и „ЛиНет“ од Белград, ја продолжува регионалната иницијатива за примена на нови технологии за едукација на гласачите и поголема транспарентност на политичките субјекти поддржана од американската непрофитна фондација НЕД, финансирана од Конгресот на САД, како дел од напорите за развој на демократијата во регионот.

Дополнување: нема
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: одличен
Навигација: нормална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема 
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: непознат
Политика за приватност: има
Јазик: македонски, албански 
Адреса: glasomer.mk

Нема коментари: