12 април 2005

Министерство за транспорт и врски [2]

[нелекториран]

Клучниот параграф од рецензијата на сајтот на Министерството за транспорт и врски, објавена во оваа рубрика на 2 февруари 2005 (Време, бр. 304) вели дека сајтот „има солидна структура, која би можела да биде функционална доколку е пополнета“.

Пофално е што скоро сите недостатоци на кои е укажано во рецензијата се исправени, од информирањето за тоа кој го раководи министерството, преку поставување информации и од сферата на односи со јавноста и од сферата на легислатива, до комплетно воведување фонт со кирилична поддршка во македонскиот дел и назначување на големината на записите во нестандардни формати како ПДФ покрај линковите што водат до нив.

Иако воведниот екран е излишен, а англискиот превод е неконзистентен и сеуште не се вметнати клучни зборови и опис во кодот на страниците, ова е сепак голем чекор напред и веројатно доказ дека сепак постојат владини тела или службеници способни позитивно да реагираат на конструктивна критика.

Интересно е дека на официјалниот сајт на Владата во делот посветен на ова министерство, линкот до ова министерство не постои, туку го заменува линк до Управата за телекомуникации (УТК), која е составен дел на министерството. Уште поинтересно е и тоа што на сајтот на УТК нема линк до сајтот на министерството, а има до други официјални тела.


Дополнување: повремено
Брзина: средна
Функционалност: добра
Код: ХТМЛ
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
Гугл-ранг: 4/10
Јазици: македонски, албански и англиски
Адреса: www.mtc.gov.mk

Нема коментари: